ما ممکن است اطلاعات زیر را جمع‏ آوری و ذخیره کنیم:

  • نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن، اطلاعات تماس، (با توجه به خدمات استفاده شده) در بعضی مواقع، اطلاعات مالی (تاریخچه خرید اعتبارهای خدمات)
  • اطلاعات معاملات بر اساس فعالیت‏های انجام گرفته در سایت‏
  • مکاتبات از طریق سایت‏ ما یا مکاتباتی که به سایت ما ارسال شده است
  • اطلاعات دیگری از معاملات و تبادلات شما با سایت، خدمات، مضامین و تبلیغات ما، شامل شناسه دستگاه، رایانه و اطلاعات اتصال، آمار بازدیدهای صورت گرفته از صفحات، ترافیک به/از سایت‏ها، اطلاعات آگهی‏ ها، آدرس IP و اطلاعات استاندارد ورود به سایت

اطلاعات بیشتری که از شما درخواست می‏شود تا با ارائه آنها، شناسه خود را مجاز کنید یا در صورتی که به این نتیجه برسیم که عملکرد شما محل سیاست‏های تعیین شده سایت است (برای مثال، ممکن است از شما بخواهیم که برای ما تصویر کارت ملی یا قبض به منظور بررسی نشانی خود را ارسال کنید، یا به سؤالات اضافی دیگری به صورت آنلاین یا تلفنی پاسخ دهید تا به شناسایی هویت شما یا مالکیت آیتمی که آن را در سایت قرار داده ‏اید، کمک کند.