ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار

آسون کار کن، آسون شلوغ شو

50 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

69 متر، 2 خواب، طبقه 2
متری: - (تومان)
قیمت کل: 1,830,000,000 (تومان)
koC/x0pqFEV3LkgdwL1z2x2tchvMUyG0mLdUKFT+CNE=
مشاور املاک
4 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

145 متر، 3 خواب، طبقه 4، تک واحدی
متری: - (تومان)
قیمت کل: 3,300,000,000 (تومان)
6i7hdRd6pHici/ZhLMyVI/Mq8NhdQO/aAX4uokf23NE=
مشاور املاک
9 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

86 متر، 2 خواب، طبقه 3
متری: 22,674,000 (تومان)
قیمت کل: 1,950,000,000 (تومان)
EqLd+xgKpBNifGnxFcFPsug9dfoE6LI25JXgYWXfrSU=
مشاور املاک
10 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

53 متر، 1 خواب، طبقه 3
متری: - (تومان)
قیمت کل: 1,050,000,000 (تومان)
kgSPebkN3JB6I8dREIWhDkUP2ZfDVzQwqGDgAoube7s=
مشاور املاک
13 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

105 متر، 3 خواب، طبقه 5
متری: - (تومان)
قیمت کل: 2,350,000,000 (تومان)
ESvD1Cn0TfTGv5C0/bTrq5hky1MS+e9EqyovtGcHJY0=
مشاور املاک
15 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

68 متر، 2 خواب، طبقه 2
متری: - (تومان)
قیمت کل: 1,650,000,000 (تومان)
c1GXsmYPKvqC+xeV8TWSVEFjGHfdw0S5Dt6IvLkUlYo=
مشاور املاک
24 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه
ویژه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

53 متر، 1 خواب، طبقه 1
متری: - (تومان)
قیمت کل: 820,000,000 (تومان)
nKCsvP+p8ZqflCvF32A7K1NU+YU+EawmRSJtyTToZ3g=
مشاور املاک
25 روز قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

53 متر، 1 خواب، طبقه 3
متری: - (تومان)
قیمت کل: 1,050,000,000 (تومان)
S9ZvX7EfCv7yHO+yUaug356qLKCi9gJgq4sjHj++CwM=
مشاور املاک
26 روز قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

50 متر، 1 خواب، طبقه 1
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
BjDpwMrmH+/N4aifKlOUb1aYXyqZhwrrWbnClZnWak4=
مشاور املاک
29 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

65 متر، 2 خواب، طبقه 4
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
KVpeSpNTKwCL12dARa8BPKS/6eYldgamA76j4d3Agp4=
مشاور املاک
یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

106 متر، 2 خواب، طبقه 5
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
TvM6e2MF7hzY4LrfQkp1m+QS1J5GwHy1okm5NKYlsgY=
مشاور املاک
یک ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

آپارتمان، تهران، منطقه 15، افسریه

71 متر، 2 خواب، طبقه 5
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
bznjqEcRk2lqHtF67E1StpvwwXgUyuKlPxP7+TGTlfc=
مشاور املاک
یک ماه قبل

اطلاعات تماس

،