5381 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 7، نیلوفر - شهید قندی

آپارتمان، تهران، منطقه 7، نیلوفر - شهید قندی

60 متر، 1 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 5,000,000 (تومان)
ودیعه: 70,000,000 (تومان)
+W4nef/UGpg5eb7+bRcswwUTCP9cHfsN4efJrZ2dInI=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، دروس

آپارتمان، تهران، منطقه 3، دروس

150 متر، 3 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 1,200,000,000 (تومان)
+gYGtBUO+sBO09CXbWHbtV3fbMX2uhhQimEuczJCtM4=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 8، دردشت

آپارتمان، تهران، منطقه 8، دردشت

170 متر، 3 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 900,000,000 (تومان)
jeueYBOjugjAwEEs3Jf8FgbomkQ7Pv7OZHuNB2i8tNY=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 14، آهنگ

آپارتمان، تهران، منطقه 14، آهنگ

52 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 1,000,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
0ij0ifMwnPyDAsH95Gskom86tFmWwWCeeib/cheTABY=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 7، سهروردی

آپارتمان، تهران، منطقه 7، سهروردی

119 متر، 3 خواب، طبقه 5، تک واحدی
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
Ib72HhdLjxOhkQq1Mk2KeX9EBuMtPxhiuyAcJGjoW2s=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 21، تهرانسر

آپارتمان، تهران، منطقه 21، تهرانسر

80 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 350,000,000 (تومان)
61uKPmQfjX0QrT2REdg/HkEPHtkeiKxOQShKDDtBbHc=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

115 متر، 2 خواب، طبقه 4، تک واحدی
ماهیانه: 9,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
XXghbyDTCs6jVotoZ9p/q9Lif/9aooHXYECydkyYqHs=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 5، جنت آباد مرکزی

آپارتمان، تهران، منطقه 5، جنت آباد مرکزی

105 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 500,000,000 (تومان)
GQDqJTKi6yylHodJUojD35caS8exUs9NYY9JR/gQZFc=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، اختیاریه

آپارتمان، تهران، منطقه 3، اختیاریه

180 متر، 3 خواب، طبقه 5
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 1,900,000,000 (تومان)
z4umtsQjofI3KpnpWE2VAtzOIuDZ2WAiY4iwEqNAY84=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 12، دروازه شمیران

آپارتمان، تهران، منطقه 12، دروازه شمیران

90 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 450,000,000 (تومان)
OlgA65tYFzkFzGNT03hBe/DGbQslaBUCFsS2B3r/9mg=
مشاور املاک
2 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 22، شهرک راه آهن

آپارتمان، تهران، منطقه 22، شهرک راه آهن

115 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 6,000,000 (تومان)
ودیعه: 200,000,000 (تومان)
0kP5YkuGcPuloxqOFU4VgkYKXhVklFGJ/Zlw91BdOxA=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 10، جیحون

آپارتمان، تهران، منطقه 10، جیحون

63 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 2,700,000 (تومان)
ودیعه: 80,000,000 (تومان)
c3PqBtMQGX9V9cyvxS3JzJcssBV3H/JHbnTNcSsA0TM=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1

اطلاعات تماس

،