48 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

103 متر، 2 خواب
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 280,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

95 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 3,500,000 (تومان)
ودیعه: 110,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

92 متر، 2 خواب
ماهیانه: 5,500,000 (تومان)
ودیعه: 50,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

110 متر، 3 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 3,000,000 (تومان)
ودیعه: 130,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

190 متر، 3 خواب
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 470,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

85 متر، 1 خواب، طبقه 5
ماهیانه: 2,100,000 (تومان)
ودیعه: 100,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

200 متر، 3 خواب
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 450,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

90 متر، 2 خواب
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 220,000,000 (تومان)
شخصی
یک سال قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

189 متر، 3 خواب، تک واحدی
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 470,000,000 (تومان)
شخصی
یک سال قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

58 متر، 1 خواب
ماهیانه: 2,500,000 (تومان)
ودیعه: 50,000,000 (تومان)
شخصی
یک سال قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

150 متر، 3 خواب، تک واحدی
ماهیانه: 3,800,000 (تومان)
ودیعه: 190,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل
آپارتمان موقعیت اداری، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان موقعیت اداری، تهران، منطقه 2، ستارخان

85 متر، 1 اتاق، طبقه 1
ماهیانه: 3,200,000 (تومان)
ودیعه: 40,000,000 (تومان)
مشاور املاک
یک سال قبل

اطلاعات تماس

،