48 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

110 متر، 1 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 230,000,000 (تومان)
مشاور املاک
4 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

50 متر، 2 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: 36,000,000 (تومان)
ودیعه: 1,800,000,000 (تومان)
مشاور املاک
4 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

100 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: 3,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
مشاور املاک
4 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

78 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: 33,077,000 (تومان)
ودیعه: 2,580,000,000 (تومان)
مشاور املاک
5 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

80 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 4,500,000 (تومان)
ودیعه: 100,000,000 (تومان)
مشاور املاک
5 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

60 متر، 1 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
مشاور املاک
5 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

70 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 250,000,000 (تومان)
مشاور املاک
5 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

150 متر، 3 خواب، طبقه 4، تک واحدی
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
مشاور املاک
5 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

120 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 450,000,000 (تومان)
مشاور املاک
6 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

100 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 400,000,000 (تومان)
مشاور املاک
6 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

112 متر، 3 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 340,000,000 (تومان)
مشاور املاک
6 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

100 متر، 2 خواب، طبقه 5
ماهیانه: 4,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
مشاور املاک
8 ماه قبل 2

اطلاعات تماس

،