ثبت رایگان آگهی - سپردن ملک

مشخصات ملک


قیمت

مشخصات آگهی دهنده

تصاویر آگهی

برای بهتر دیده شدن آگهی خود، حتما تصاویر مناسب و با کیفیتی را ارسال فرمایید.
تصاویر با کیفیت، نور مناسب و چیدمان درست، تاثیر بسیاری در زیبایی و به چشم آمدن ملک دارد. با استفاده از زوایا و قسمتهای مهم ملک، اطلاعات بسیاری را به مشتری منتقل نمایید، تا بازدید کنندگان بهتر تصمیم گیری نمایند.

توضیحات تکمیلی

مشخصات واحدمشخصات کلی واحد شامل؛ نوع سند، وضعیت سکونت و ...

مشخصات عمومی ساختمانمشخصات کلی ساختمان شامل؛ طبقه، تعداد واحد در طبقه، تعداد واحد و ...

امکانات رفاهی ساختمان:

جزییات بیشترسایر مشخصات و امکانات شامل؛ سیستم سرمایش، گرمایش، امنیت و ...

امکانات سرمایشی/گرمایشی:

امکانات ورزشی:

امکانات رفاهی:

امکانات ایمنی/امنیتی:

امکانات واحد:

برای دریافت اطلاعیه های مربوط به آگهی ثبت شده، آدرس ایمیل خود را ثبت نمایید.
شرایط و قوانین را مطالعه نموده و آنها را پذیرفته ام