پیگیری آگهی

راهنما

برای اطلاع از وضعیت آگهی ملک ثبت شده اول کد پیگیری 5 رقمی که در زمان ثبت نام به شما اعلام شده و شماره تلفن همراهی که وارد نموده اید را به همراه کد تصویری که در صفحه نمایش داده شده است را وارد کنید، سپس دکمه پیگیری را انتخاب نمایید.
پس از نمایش اطلاعات آگهی ملک ثبت شده، در صورت درخواست حذف ملک، دکمه «درخواست حذف» را انتخاب کنید. در این صورت پس از تأیید توسط راهبر وب سایت، اطلاعات آگهی ملک شما حذف می گردد.

بازیابی اطلاعات آگهی ملک


شما می توانید اطلاعات آگهی ثبت شده را تغییر دهید.
دقت نمایید تغییر اطلاعات آگهی منجر به خروج آگهی از وب سایت می شود و تا زمانی که راهبر وب سایت آگهی را تایید ننماید، آگهی در وب سایت نمایش داده نمی شود.