خرید بسته های اعتبار

بسته های اعتبار آگهی املاک


عنوان

تعداد اعتبار

مدت اعتبار

مبلغ

خرید

اعتبار هفتگی برنزی

15
7 روز
180,000 ریال
15 عدد اعتبار به همراه قابلیت ثبت 3 عدد آگهی رایگان روزانه

اعتبار هفتگی نقره ای

30
7 روز
300,000 ریال
30 عدد اعتبار به همراه قابلیت ثبت 3 عدد آگهی رایگان روزانه

اعتبار هفتگی طلایی

90
7 روز
800,000 ریال
90 عدد اعتبار به همراه قابلیت ثبت 3 عدد آگهی رایگان روزانه

اعتبار ماهیانه برنزی

60
30 روز
650,000 ریال
60 عدد اعتبار به همراه قابلیت ثبت 3 عدد آگهی رایگان روزانه

اعتبار ماهیانه نقره ای

120
30 روز
1,080,000 ریال
120 عدد اعتبار به همراه قابلیت ثبت 3 عدد آگهی رایگان روزانه

یکساله ویژه دفاتر املاک

800
365 روز
5,600,000 ریال
امکان معرفی آژانس املاک، ثبت حداکثر 500 عدد آگهی ملک با اعتبار و روزانه ثبت 3 عدد آگهی رایگان (ثبت مشخصات آژانس و 865 عدد آگهی ملک)
1
تعداد مجاز ثبت رایگان آگهی در هر روز (کاربران عادی)
3
تعداد ثبت مجاز رایگان آگهی در هر روز (کاربران ثبت نام شده)
1
تعداد اعتبار لازم برای ثبت آگهی
1
تعداد اعتبار لازم برای بروزرسانی (نردبان)
2
تعداد اعتبار لازم برای آگهی ویژه یا ویژه سازی

بسته های اعتبار آگهی مشاغل


عنوان

تعداد اعتبار

مدت اعتبار

مبلغ

خرید

اعتبار سه ماهه

25
90 روز
800,000 ریال
-

اعتبار شش ماهه

40
180 روز
1,500,000 ریال
-

اعتبار سالیانه

60
365 روز
2,600,000 ریال
-

کمپین تابستان داغ

80
360 روز
2,600,000 ریال
حمایت از کسب و کارها در تابستان داغ کرونایی

1
تعداد مجاز ثبت رایگان آگهی در هر ماه (کاربران عادی)
2
تعداد ثبت مجاز رایگان آگهی در هر ماه (کاربران ثبت نام شده)
5
تعداد اعتبار لازم برای بروزرسانی (نردبان)
20
تعداد اعتبار لازم برای آگهی ویژه یا ویژه سازی
تعداد اعتبار مورد نیاز برای هر نوع و بازه زمانی آگهی مشاغل:
نوع آگهی یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
آگهی عادی 10 20 35 55
آگهی ویژه 20 30 45 65
برای خرید اعتبار لازم است به سیستم وارد شده و از منوی خرید اعتبار در پنل کاربری استفاده فرمایید.