وبلاگ و نوشته های ایزی تو بیزی

آپارتمان نشینی

تاریخچه آپارتمان نشینی در ایران

در دوران معاصر، شهرنشینی خواه ناخواه به عنوان الگوی برتر سکونت در همه کشورها پذیرفته شده است. در این مقاله به تاریخچه آپارتمان نشینی و شهر نشینی در ایران میپردازیم.
مقالات عمومی حوزه آپارتمان و ملک 1399/12/19 994 2
گرایش و اشتیاق شدیدی به شهرنشینی پدید آمده و سبب شده است که بسیاری از شهرها، به ویژه کلان شهرها، از نظر جمعیت پذیری، اشتغال زایی، خدمات دهی و توسعه ی فضایی در آستانه ی پر شدن ظرفیت و حتی فراتر از آن قرار گیرند. یکی از تدابیر کارساز برای کنترل یا تعدیل این مشکل که در موارد بسیاری به اجرا در آمده ساخت شهرها و شهرک های جدید است.

در ایران نیز شهر نشینی از انقلاب مشروطه به این سو و همگام با ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی و پیدایش نهاد دولت در مدیریت کشور رو به گسترش نهاد و روند شهرنشینی از آن پس، به پیروی از روند افزایش جمعیت و گسترش جوامع شهری، به کلان شهر نشینی و قطبی شدن انجامید.

از آنجایی که انقلاب مشروطه با تحولات بزرگ صنعتی در دنیای غرب متقارن بود، فرصتی ایجاد شد تا معضلات جامعه با راهکارهای نوین اروپا چاره جویی شود. تکنولوژی، صنعت و تولید یکی از وسوسه انگیزترین شیوه‌ها بود. بنابراین صنایع مختلف کم کم وارد کشور شدند و تأثیرات همه جانبه و عمیقی بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی معماری ایرانیان تحمیل کردند.

کارخانه ها یکی پس از دیگری شروع به کار می کردند و مشاغل جدیدی پدیدار می شدند که به نیروی کار تازه نیاز داشتند. بخشی از این نیروها از طریق جذب شاغلين حرفه های سنتی و مخصوصا بخش کشاورزی قابل تأمین بود. از سوی دیگر، جاذبه های جدید شهری، همچون خدمات رفاهی، امکانات تازه ی تفریحی و ظاهر آراسته ی شهرهای تعادل دیرپای جمعیت شهری و روستایی را دگرگون کرد. شیوه های متحول شده تجارت و جابه جایی توازن و انباشت سرمایه ها نیز مزید بر دلایل فوق بودند. در نتیجه، شهرها از نظر وسعت و جمعیت دچار چنان رشد بی قاعده ای شدند که با تمام طول تاریخ این سرزمین قابل مقایسه نبود و طبیعتا تهران، به عنوان مرکز، بیشترین سهم را داشت.

    تاریخچه آپارتمان نشینی در ایران
معرفی ایزی تو بیزی
   

سپردن آگهی ملک رایگان

 

بعد از وقوع انقلاب اسلامی نیز متعاقب جابه جایی قدرت های سیاسی و اقتصادی، از یک طرف و وعده های مبتنی بر شور و هیجان دوران گذار، از جمله شایعه ی تقسیم و واگذاری املاک و مستغلات مصادره ای به مردم و ... از دیگر سو، تهران بحران جمعیتی تازه ای را تجربه کرد.

محدودیت اراضی قابل ساخت، افزایش بهای زمین های مرغوب، افزایش هزینه های ساخت، بعد غیرقابل پذیرش مسافت و ترددهای لازم روزانه، مشکلات ارائه ی خدمات انتظامی و امنیتی، محدودیت توسعه ی شبکه های خدماتی مثل خیابان، آب، برق و همه و همه تصمیم ها و سیاست گذاری های خرد و کلان را به سمت رشد عمودی سوق میدادند. بنابراین باز هم الگوی دیگری از غرب، بدون آنکه با فرهنگ شهرنشینی گذشته همخوانی و انطباق کافی داشته باشد، به همت فرنگی های پایتخت نشین، برگزیده شد. امکانات وسیع ساختمان سازی، تکنیکها و مصالح جدید ره آورد تمدن فراگیر در ورود این الگوی تازه بی تأثیر نبود.

خانه‌های چند واحدی، برج نشینی و آپارتمان نشینی که به آرامی و با فرصت کافی در شهرهای بزرگ غرب متولد شده بود، شباهتی به خانه های سنتی ایرانی و شیوه های هم نشینی ایرانی نداشت. در شهرهای ایران، جامع ترین نمونه های این نوع مجاورت ها را تنها می توان در خانه های پدرسالاری دید که همراه با خانواده ی فرزندان ذکور و در بناهای وسیع و مجلل اتفاق می افتاد. خانه های پدرسالار، با توجه به میزان توانایی مالک، از حیاطهای مجزا و مستقل برخوردار بود.

    تاریخچه آپارتمان نشینی در ایران
یک نمونه خانه پدر سالار
   

بعدها به تدریج در شهرهای بزرگ تر و متأثر از کوچه ای فامیلی، نوع تازه ای از هم نشینی نیز ظهور کرد. این خانه ها عمدتا با مصالح و اصول معماری سنتی و حیاط مرکزی ساخته شده بودند که به اقتضای نیاز، اتاق های آنها به خانواده‌های مختلف واگذار می شد. اهالی این خانه ها اغلب نسبت های قبیله ای و خانوادگی با هم داشتند یا از طریق همشهری ها و هم ولایتی های خود به صاحب خانه معرفی می شدند. این نوع اسکان اگرچه گاهی سالها طول می کشید، اما اغلب به خاطر سطح اقتصادی و درآمد سرپرست خانواده و محدودیت فضا، از نظر تنوع لوازم ضروری زندگی، ظاهری موقت داشت. اهالی این نوع خانه ها مجبور بودند از سرویس و منبع آب و خدمات مشترک استفاده کنند.

    تاریخچه آپارتمان نشینی در ایران
خانه های حیاط مرکز سنتی ایران
        تاریخچه آپارتمان نشینی در ایران
خانه پیرنا، حیات مرکز سنتی، دوره قاجاریه
   

نمونه های اولیه ی خانه های سازمانی - که بعد از تخریب برج و باروی دوره ناصری و تسطیح قسمتهای شرقی شهر برای کارمندان دولتی ساخته شدند و ساختمان های بانک رهنی و... این حرکت را بیش از پیش شتاب داد و متعاقب این مجموعه ها، فرزندان کوچک و اغلب ناقص الخلقه ای از این پدرهای وارداتی در گوشه و کنار شهر زاده شدند که بیشتر مورد استفاده ی گروه جویای رفاه و آسایش زندگی شهری، به معنای غربی آن، قرار گرفتند. گروهی که علاوه بر محدودیت های مالی، می کوشیدند خود را متعلق به طبقه ی پیشتاز جامعه ی شهری معرفی نمایند و آپارتمان نشینی را به عنوان نمادی از تجدد، تمایز و برتری طبقاتی برمی گزیدند. در استقبال از این پدیده، توجه حکومت، ترکیب جمعیتی و ویژگی های کوهپایه ای، تهران را مستعدتر از دیگر نقاط ایران کرده بود؛ اما همان طور که پیش بینی می شد، این الگوهای نوظهور و بیگانه ی غربی به سرعت از طریق پایتخت به شهرهای بزرگتر نیز سرایت کرد.

شکل گیری اخلاق آپارتمان نشینی

همان طور که در بالا هم اشاره گردید رشد جمعیت روستایی و شهری، و مهاجرت سریع مردم به سوی شهرهای بزرگ، ضرورت ایجاد مجتمع های مسکونی، افزایش ساختمانها و در نتیجه آپارتمان نشینی را ضروری کرده است. مجتمع نشینی یا کلونی نشینی جدید و ایجاد نوعی زندگی جدید، قواعد، مقررات، هنجارها، آداب و ارزشهای فرهنگی اجتماعی خاص خود را می طلبد و طبیعتا دارای عواقب و چالش های مثبت و منفی خاص خود خواهد بود. اگر از قبل مدیریت مناسب شهری در این زمینه صورت نگیرد، چه بسا پیامدهای مثبت این نوع زندگی را به پیامدها و چالش هایی آسیب زا و منفی و بحران زا تبدیل نماید. به دلیل پیدایش مشکلات و چالش های مستمر و آسیب های احتمالی زندگی کلونی و انبوه نشینی در مجتمع های مسکونی، آپارتمانی و مسکن مهر جدید، تقریبا با فرهنگ سنتی جوامع شرقی و به خصوص با زندگی سنتی ایرانی اسلامی که هزاران و قرن ها سال با هم زندگی سنتی داشته و دارای ارزش های عاطفی، ارتباطی و حمایتی خانوادگی، فامیلی، طایفه ای، فرهنگی و اجتماعی و... بوده اند، سر ناسازگاری و چالش دارد. لذا این نوع از زندگی جدید در پی خود علاوه بر چرا که هرچند از استقرار بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در واحدهای آپارتمانی سال ها می گذرد، اما هنوز به نظر می رسد خیلی از ساکنان این گونه مساکن مجتمع انبوه، از ضوابط حاکم بر چنین نوعی از زندگی و رعایت شرایط و محدودیتهای آن شناخت و آگاهی چندانی ندارند. اغلب مشاهده می گردد که بسیاری از حقوق ساکنین همچون حق همسایگی، رعایت نظم و آرامش در محیط‌های انبوه نشینی، حقوق مالکیت انضمامی و مشاعی منازل مسکونی، موقعیت های ایستادن و محل پاتوق ها و ایجاد مزاحمت برای اعمال حقوق اهالی ساکن و محله، منطقه و.. ، در میان ساکنین، نه آموزش داده شده، نه نهادینه شده و نه درونی شده است. لذا این گونه حقوق شهروندی در میان ساکنین نادیده گرفته شده و رعایت نمی گردد که خود مشکلات عدیده ای را به همراه خود به ارمغان می آورد.

    تاریخچه آپارتمان نشینی در ایران
نمونه ای از مجتمع های آپارتمان نشینی مرکز مهر
   
تاریخ آپارتمان نشینی

برترین نوشته ها

در دوران معاصر، شهرنشینی خواه ناخواه به عنوان الگوی برتر سکونت در همه کشورها پذیرفته شده است. در این مقاله به تاریخچه آپارتمان نشینی و شهر نشینی در ایران میپردازیم.
مقالات عمومی حوزه آپارتمان و ملک
1399/12/19 994
وبسایت ایزی تو بیزی با شعار «آسان کار کن، آسان شلوغ شو» در حوزه های متعددی فعالیت خواهد داشت. اولین حوزه ای که فعالیت آن به خوبی توسعه یافته، حوزه املاک است. امکانات ویژه ای در این وبسایت برای کارشناسان و جستجوگران املاک پیاده سازی شده.
معرفی
1399/04/14 360
دومین خدمت ایزی تو بیزی در حوزه معرفی مشاغل برای کاربران محترم و گرانمایه ایزی تو بیزی افتتاح شد.
معرفی
1399/04/16 268
994
آپارتمان ملک رایگان آگهی آپارتمان نشینی آگهی ملک آگاهی خانه آگهی خونه سپردن ملک
ثبت کننده:مدیر محتوا
تاریخ ثبت:1399/12/19
ویرایش کننده:مدیر محتوا
تاریخ ویرایش:1400/03/18
موضوع: مقالات عمومی حوزه آپارتمان و ملک
تعداد بازدید:994


تا کنون دیدگاهی نوشته نشده، اولین نفر باشید که دیدگاهش را بیان می کند.

دیدگاه شما

کاربر گرامی خواهشمند است به موارد زیر دقت فرمایید:
• لطفا فارسی تایپ کنید و با حروف لاتین (فینگلیش) ننویسید.
• دیدگاه های ارائه شده پس از بازبینی منتشر می‌شود.
• آدرس ایمیل در سایت نمایش داده نمی شود.