ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار آسون کار کن، آسون شلوغ شو

19 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

146 متر، 3 خواب، طبقه 2
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
h2UaPz3P90g2fTaaoo7LpnUIAFNKE3HxKlBpY4iBqp8=
مشاور املاک یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

137 متر، 3 خواب، طبقه 4
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
YJzW1Vz60qDBefFmQjLKSXwks+Fdsssg/+Nh8av5zP0=
مشاور املاک 3 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

167 متر، 3 خواب، طبقه 3
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
gGoRGHiKHAA/FuuKUPPTIFoHRgYkMBqk1not5KA6s/w=
مشاور املاک 3 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

115 متر، 2 خواب، طبقه 1
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
6hsOoGcxIOXhMUAGh5cz7EafBMtxIX2rkzZwglEv4zY=
مشاور املاک 4 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

183 متر، 3 خواب، تک واحدی
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
X8tQ7jLk5fzIiCa3IBJN01SYUntSYdBYUUw/RQ9G2Ns=
مشاور املاک 6 ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

100 متر، طبقه 2، تک واحدی
متری: - (تومان)
قیمت کل: 3,300,000,000 (تومان)
Rd/05Utz8AcI794fDxFOqW9JVb04g86LPKAyfGWo5Sg=
مشاور املاک 8 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

145 متر، 3 خواب، طبقه 6
متری: 20,000,000 (تومان)
قیمت کل: 2,900,000,000 (تومان)
P/akbrxnGJeyeBH3ngojJH3yfjohNa00OMFAqPApFzU=
مشاور املاک 8 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

85 متر، 2 خواب
متری: - (تومان)
قیمت کل: 2,380,000,000 (تومان)
2fMD3FcjhZBuqkClzE6pt+kRWERj2KF/3/z9PhgGacw=
مشاور املاک 8 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

60 متر، 1 خواب، طبقه 4
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
afOdcwKio9Y2SQlV6LJX+1j0FpVtN3ck9J+KNf61MZU=
مشاور املاک 9 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

140 متر، 3 خواب
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
3GE5s6sQ/5FL6T341f99QT/bFGkHGewWbD8lMoApI/M=
مشاور املاک 9 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

93 متر، 2 خواب
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
PKGaMLVwGaGvRNIF4PSVzSSZWj7uxEdvpSOgmziWXGk=
مشاور املاک 10 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

155 متر، 3 خواب، طبقه 3
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
HAMfskAzjle0wD7ai0rIqWZiSt2zVKoxaS7EzouBFvk=
مشاور املاک 10 ماه قبل 3

اطلاعات تماس

،