ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار آسون کار کن، آسون شلوغ شو

15 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

183 متر، 3 خواب، تک واحدی
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
X8tQ7jLk5fzIiCa3IBJN01SYUntSYdBYUUw/RQ9G2Ns=
مشاور املاک یک ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

100 متر، طبقه 2، تک واحدی
متری: - (تومان)
قیمت کل: 3,300,000,000 (تومان)
Rd/05Utz8AcI794fDxFOqW9JVb04g86LPKAyfGWo5Sg=
مشاور املاک 3 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

145 متر، 3 خواب، طبقه 6
متری: 20,000,000 (تومان)
قیمت کل: 2,900,000,000 (تومان)
P/akbrxnGJeyeBH3ngojJH3yfjohNa00OMFAqPApFzU=
مشاور املاک 3 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

85 متر، 2 خواب
متری: - (تومان)
قیمت کل: 2,380,000,000 (تومان)
2fMD3FcjhZBuqkClzE6pt+kRWERj2KF/3/z9PhgGacw=
مشاور املاک 3 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

60 متر، 1 خواب، طبقه 4
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
afOdcwKio9Y2SQlV6LJX+1j0FpVtN3ck9J+KNf61MZU=
مشاور املاک 4 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

140 متر، 3 خواب
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
3GE5s6sQ/5FL6T341f99QT/bFGkHGewWbD8lMoApI/M=
مشاور املاک 4 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

93 متر، 2 خواب
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
PKGaMLVwGaGvRNIF4PSVzSSZWj7uxEdvpSOgmziWXGk=
مشاور املاک 5 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

155 متر، 3 خواب، طبقه 3
متری: توافقی
قیمت کل: توافقی
HAMfskAzjle0wD7ai0rIqWZiSt2zVKoxaS7EzouBFvk=
مشاور املاک 5 ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

132 متر، 2 خواب
متری: 27,652,000 (تومان)
قیمت کل: 3,650,000,000 (تومان)
ZJUpRs4c4Ly7Ym5MaHBhp4b8s3/uKk9YteIP8r/SOf4=
شخصی 6 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

55 متر، 1 خواب
متری: 37,000,000 (تومان)
قیمت کل: 2,000,000,000 (تومان)
GUe55w0ypr0K9bA/ygyZdnd6mEZhah9Lo/oR1RE/F2w=
مشاور املاک 6 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

55 متر، 1 خواب
متری: 23,000,000 (تومان)
قیمت کل: 1,265,000,000 (تومان)
T/VO8dqImOZjbaXwAMT6wPS6D2oV+McAtV43K9jpzGI=
مشاور املاک 6 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

آپارتمان، تهران، منطقه 3، ونک

95 متر، 2 خواب
متری: 26,000,000 (تومان)
قیمت کل: 2,470,000,000 (تومان)
s+jXr2qO6eN7Wshs6H+hfBNZYlsC78UG4gKjAP7DrWk=
مشاور املاک 6 ماه قبل 3

اطلاعات تماس

، 
پیام سیستم
خطایی در سیستم پیش آمده است، لطفا مجددا تلاش نمایید.