ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار آسون کار کن، آسون شلوغ شو

30 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

90 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 500,000,000 (تومان)
/ZdPvJGsb/1YSPZGRbVP9WoxPBCp0+RgM9eFd6xH59s=
مشاور املاک 2 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

120 متر، 2 خواب، طبقه 9
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 100,000,000 (تومان)
MOpOoB/9lDkWd+SVTIQ7u9VbUGHGt7ejxBzaBj916QI=
مشاور املاک 9 روز قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

120 متر، 2 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: 6,000,000 (تومان)
ودیعه: 350,000,000 (تومان)
2RBwt10PkVM1SONOPYduKTG0DOqsBhoRCDvpYJe214c=
مشاور املاک 10 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

138 متر، 3 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 480,000,000 (تومان)
KHp2RxKr5fwRPJlMXUry9ndaW8wMJ32CTdvPMR0FInA=
مشاور املاک 26 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

110 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
zN96PZG7ARWvXMxLUlLhah9Au6qsZUJ+i6uEI/2qPWI=
مشاور املاک 28 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

95 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 1,000 (تومان)
ودیعه: 370,000,000 (تومان)
3m+dJm93+OZEFYZBQTiM2qdZquKLGSC60neijey28A0=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

90 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: 4,000,000 (تومان)
ودیعه: 70,000,000 (تومان)
wiev2/iJbvPJiuylM48V0wrR4gNVVrIglCiDzanNNj8=
مشاور املاک یک ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

120 متر، 3 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 400,000,000 (تومان)
pGGcKV00hRcpYxGV2UANQnZ23nIehvKtFyVd3fXBsBQ=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

130 متر، 3 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 6,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
R5hih3U3iEgd9QG1O3tZ65B61zGHlG1beDqg4Rml4RI=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

235 متر، 4 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 4,500,000 (تومان)
ودیعه: 100,000,000 (تومان)
pIS2hso8elPKEhPQpZ5UTT4kC0yL8ySGEweZOJs/t2Y=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

89 متر، 2 خواب، طبقه 6
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
mqxHjTA/FZifaEWMFHwL5KHFi/XVu5SNnE361VG6QcI=
مشاور املاک 2 ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

آپارتمان، تهران، منطقه 6، امیرآباد

118 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 200,000 (تومان)
ودیعه: 530,000,000 (تومان)
EJAji+ctV5PCJyTvc73avHAS07KkvNkyeEIiJQktTDs=
مشاور املاک 3 ماه قبل 3

اطلاعات تماس

،