ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار آسون کار کن، آسون شلوغ شو

55 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

65 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 1,300,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
lLA/EcIrnoT3u0B4BGmonFpDOY9YSO6VtgiHJj8mX+c=
مشاور املاک 6 روز قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

280 متر، 3 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
x3rXXy+tmUes5+QnmZo5JUOWAhkU50KnfbjXV8oU5Lg=
مشاور املاک 16 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

57 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 155,000,000 (تومان)
K0Qc4TfE+1qU0GSr4MklGfJdXGs7SWjfsHf4sHFoiGA=
مشاور املاک 20 روز قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

53 متر، 1 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 2,000,000 (تومان)
ودیعه: 50,000,000 (تومان)
331pOwZgj0pasPXgmx2+8T7A1/mm/KmY2l06/FZJyQU=
مشاور املاک یک ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

120 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 4,500,000 (تومان)
ودیعه: 160,000,000 (تومان)
AClrwNjBO6aowpoRbzz2bXH/fXat4OFU5br89izvGzw=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

70 متر، 1 خواب، طبقه 1
ماهیانه: 2,000,000 (تومان)
ودیعه: 3,000,000 (تومان)
oGLs2o/CbK8YMoxWRsNwWWphGNSVq7vYz8hC9Cg4cx4=
مشاور املاک یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

112 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 220,000,000 (تومان)
UZnzvRig91OXUk0YyJFGStZV9WUcdXx8N34tBBt2YSg=
مشاور املاک یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

50 متر، 1 خواب، طبقه 2
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
p5qXBlTiP/1v52V3ATTk0CznAcHOfvdqsUQYqKwvyZI=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

140 متر، 3 خواب، طبقه 3
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
5/4xcA3mJC1NcACaM8Hgc0MDjTPKN+u6SGaLPo1AH0w=
مشاور املاک یک ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

90 متر، 2 خواب، طبقه 5
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 350,000,000 (تومان)
yDmnmk4JhH6zRjdBccBAx4MDz9pJO6enXHYQCwpAYtc=
مشاور املاک یک ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

108 متر، 2 خواب، طبقه 4، تک واحدی
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
2ekdj1zsU/8c3Be0g+dD+Nj2u6YapoGbxiTvhtU/r9E=
مشاور املاک یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

آپارتمان، تهران، منطقه 4، تهرانپارس

55 متر، 1 خواب، طبقه 3
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
jW1c+Fvt6fabUgLpT1nLFSMXt1G9UZzfNmgAxsYqkqY=
مشاور املاک 2 ماه قبل 2

اطلاعات تماس

،