ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار آسون کار کن، آسون شلوغ شو

21 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

125 متر، 2 خواب، طبقه همکف، تک واحدی
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 350,000,000 (تومان)
uU4ou6++oS+LUUksvW2TNTlvNO/a/ncYCw9uUQFMM50=
مشاور املاک 29 روز قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

75 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
AV00N6H2WnKj1N9vD5ZM5W3OMOZZKIactJRrf8beeO8=
مشاور املاک یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

100 متر، 2 خواب، طبقه 1، تک واحدی
ماهیانه: توافقی
ودیعه: توافقی
yaIdciwjmeVzOINTcZEyUbJUXOTprg3OTjPLmUYIYtk=
مشاور املاک 2 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

80 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: 2,000,000 (تومان)
ودیعه: 150,000,000 (تومان)
CGV+iaqLXayuwY+zDSB6wTJHas8GVOYQBN2WlVM5SQ0=
مشاور املاک 2 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

70 متر، 1 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 210,000,000 (تومان)
qnJxmbIKFFjnqE7yRVRvT1aNfEpN+V84KisVtYhEbLQ=
مشاور املاک 3 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

53 متر، 1 خواب
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 110,000,000 (تومان)
uK8Dvh/TOD1sqH6BqayPxSMAsaeh+W9rBnJhIrfkipk=
مشاور املاک 6 ماه قبل 3
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

225 متر، 1 خواب
ماهیانه: 15,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
23VPBKmBwRowAobGKr26h7hJ7qiVk3Pq8jJnPlC3slQ=
شخصی 7 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

90 متر
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 260,000,000 (تومان)
swODrBuN4ijs935u1hNZFwY1aYppcH1TmPfiUp1+024=
مشاور املاک 7 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

70 متر، 1 خواب
ماهیانه: 2,000,000 (تومان)
ودیعه: 80,000,000 (تومان)
XLBtRIeklIpzFlvMuoDnxoiCiWlbzXxg/O+zZ3aI62I=
مشاور املاک 7 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

103 متر، 2 خواب
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 280,000,000 (تومان)
qbOL/oYcm3U2zx3a9oN4l3OfBWlBspclEatUaCHZN3w=
مشاور املاک 8 ماه قبل
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

95 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: 3,500,000 (تومان)
ودیعه: 110,000,000 (تومان)
TtccU8nwhyrtOEV9BnCPuc/UqZ8HgyZwiOGVWwUGq8o=
مشاور املاک 8 ماه قبل 2
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

92 متر، 2 خواب
ماهیانه: 5,500,000 (تومان)
ودیعه: 50,000,000 (تومان)
vjpOBDMoH3qPwO/4qonyXk8BPeWiDmxW4kYqLMLg0i8=
مشاور املاک 8 ماه قبل

اطلاعات تماس

،