ساده ترین راه برای شلوغ ترین کسب و کار

آسون کار کن، آسون شلوغ شو

37 مورد یافت شد.
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

90 متر، 2 خواب، طبقه 4
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 1,900,000,000 (تومان)
J+vko3Z+ObFBg6p0RqJQTdPq+zO0IOzgfbEDDB+DXB4=
مشاور املاک
6 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

110 متر، 1 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 230,000,000 (تومان)
EDj9fq2ovBhaFHvNRjJa4oTsKf9EaRfL/HQbfCnupGQ=
مشاور املاک
12 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

50 متر، 2 خواب، طبقه 3، تک واحدی
ماهیانه: 36,000,000 (تومان)
ودیعه: 1,800,000,000 (تومان)
mTwxiXTctFwJ5AMCR0Ews9kLE4OvWNhejDycrFTCM1w=
مشاور املاک
22 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

100 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: 3,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
X5xtLo4ZiFGFTBNtFH3Py3LTFXQ9Prjq4SdQIrf5BaY=
مشاور املاک
28 روز قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

78 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: 33,077,000 (تومان)
ودیعه: 2,580,000,000 (تومان)
x7JVmcmfBeQKDTRE5pwtOygfghukHxL1dDPtmRkwIJc=
مشاور املاک
یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

80 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: 4,500,000 (تومان)
ودیعه: 100,000,000 (تومان)
oEnd5pKiBU279fceWd06g0pzYxmQaBPBez/r3ZU5J6o=
مشاور املاک
یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

60 متر، 1 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
voi8QsYzmjuGjiXdnj0eaAHoKIraZIyTOmvponEz1xU=
مشاور املاک
یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

70 متر، 2 خواب، طبقه 3
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 250,000,000 (تومان)
p2lylkrV03ZpuNfAhOYWfamLfG59QjeBQEXSPFENoEA=
مشاور املاک
یک ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

150 متر، 3 خواب، طبقه 4، تک واحدی
ماهیانه: 7,000,000 (تومان)
ودیعه: 300,000,000 (تومان)
2QoTrsBJ7Vgze+SKSWlZZgSH0ez03gWuhEHK/vRsNcE=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

120 متر، 2 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 450,000,000 (تومان)
REA+nK9nOJ7zGJp19GECmV9VP30wxsNH12hgkuYBcsU=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

100 متر، 2 خواب، طبقه 2
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 400,000,000 (تومان)
7BvagkRwZRXLC8zMgkPBNvOB/3zRvN2gyUHXtUV9axU=
مشاور املاک
2 ماه قبل 1
آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

آپارتمان، تهران، منطقه 2، ستارخان

112 متر، 3 خواب، طبقه 1
ماهیانه: - (تومان)
ودیعه: 340,000,000 (تومان)
مشاور املاک
3 ماه قبل 1

اطلاعات تماس

،